Pożyczka

Jak przewalutować kredyt denominowany w walucie obcej?

Polacy – jeszcze przed 2009 rokiem, kiedy miał miejsce kryzys finansowy – bardzo chętnie decydowali się kredyty walutowe – głównie we frankach szwajcarskich. W jakim momencie najlepiej jest zdecydować się na przewalutowanie takiego zobowiązania na walutę polską?

Akceptowanie ryzyka –tylko do pewnego momentu

Każdy z klientów, który decydował się na zaciągnięcie kredytu w obcej walucie, musiał mieć świadomość podejmowania w ten sposób ryzyka – powiązanego z kursem waluty. Jakiekolwiek zmiany w walucie, w jakiej posiadało się kredyt walutowy, powodowały bardzo duże zwiększenie się pozostałego do spłaty zobowiązania. Dla przykładu, pod koniec 2015 roku, franka szwajcarskiego wyceniano nawet na 5,19 złotych. Dla posiadających kredyt w tej walucie oznaczało to konieczność płacenia znacznie większych rat kapitałowo odsetkowych.

Kredyty denominowane w walucie obcej dostępne są jedynie dla tych klientów, którzy przeważającą kwotę dochodu pozyskiwanego jest w tej samej walucie. Wytyczna ta została sformułowana przez Rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego. Nowe kredyty walutowe nie powinny być zatem obciążone tak wysokim ryzykiem kredytowym.

Duża część osób, które posiadają kredyty we frankach szwajcarskich, w ostatnich latach musiała sprostać dużo większym niż wcześniej ratom zobowiązania (zobowiązania były wyższe niż te w chwili podpisania kredytu walutowego). Część z osób posiadających kredyt we frankach szwajcarskich zaczęła zastanawiać się nad możliwością przewalutowania swojego kredytu na rodzimą walutę lub inną.

Przewalutowanie – czy aby na pewno skuteczne i dobre rozwiązanie?

W momencie, kiedy dana waluta, w której denominowany jest kredyt, wyceniana jest bardzo wysoko w stosunku do kursu, po którym przyszło nam podpisać umowę kredytową, nie opłaca się decydować na przewalutowanie swojego zobowiązania. Najlepszym momentem, w którym można się na ten ruch zdecydować jest ten, kiedy np. waluta posiada stosunkowo niski kurs w stosunku do waluty przewalutowania.

W praktyce przewalutowanie kredytu oznacza złożenie przez kredytobiorcę odpowiedniego wniosku w swoim banku. W momencie wpłynięcia wniosku do banku przelicza on kredyt na złotówki po kursie sprzedaży. Kolejnym krokiem banku jest korzystanie z obowiązujących danych, sprawdzenie, czy dana osoba ma odpowiednią zdolność kredytową. Jeżeli zdolność kredytowa jest za niska, bank odrzuci wniosek o przewalutowanie kredytu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *