Pożyczka

Jakie obowiązki ma wobec klienta firma pożyczkowa?

Tak zwane chwilówki to rozwiązanie, na które decyduje się coraz więcej z nas. Trudno się temu dziwić – zasady ubiegania o nią są bardzo proste i przejrzyste, a środki trafiają na nasze konto jeszcze tego samego dnia. Zanim zdecydujemy się na skorzystanie z oferty jednej z działających na polskim rynku firm pożyczkowych, warto zdawać sobie sprawę z faktu, jakie obowiązki mają one wobec swoich klientów.

Obowiązek informacyjny

Podstawowy obowiązek pożyczkodawcy to poinformowanie klienta o warunkach udzielenia pożyczki w sposób jasny oraz czytelny. Dotyczy on informacji takich, jak prowizja i oprocentowanie pożyczki, całkowita kwota finansowania, RRSO, czas obowiązywania umowy oraz wysokość poszczególnych rat w przypadku pożyczek ratalnych. Pożyczkobiorca musi być także zaznajomiony z tak zwanym formularzem informacyjnym, który zawiera informacje odnośnie pożyczkodawcy, kwoty pożyczki, sposoby spłaty, a także konsekwencji jej braku w wyznaczonym terminie.

Wcześniejsza spłata pożyczki

Wcześniejsza spłata pożyczki jest jednym z podstawowych praw pożyczkobiorcy, który korzysta z kredytu konsumenckiego. Pożyczkodawca ma obowiązek poinformowania pożyczkobiorcy o takiej możliwości umieszczenia stosownego zapisu w umowie na ten temat. Nie zawarcie jej nie wyklucza możliwości wcześniejszego oddania środków i domagania się zwrotu części kosztów. Pożyczkodawca ma do tego prawo na mocy ustawy, która znajduje się w hierarchii wyżej niż wewnętrzny regulamin firmy pożyczkowej.

Odstąpienie od umowy pożyczkowej w ciągu 14 dni od zawarcia umowy

Podobnie jak w przypadku wcześniejszej spłaty, pożyczkodawca ma obowiązek poinformowania pożyczkobiorcy o tym fakcie – w jaki sposób przebiega procedura odstąpienia od umowy oraz w jaki sposób może być ona dokonana. Do umowy powinien zostać załączony formularz odstąpienia. Możemy go również sformułować samodzielnie, na własnym szablonie. Ważne, by w takim dokumencie znalazło się słowo „odstąpienie” i by zawierał on informacje takie, jak numer umowy i dane klienta oraz pożyczkodawcy.

Co robić, gdy pożyczkodawca łamie prawa klienta?

Warto zdawać sobie sprawę z faktu, iż pożyczkodawca ma także inne obowiązki niewymienione przez ustawę o kredycie konsumenckim, których musi dopełnić. Zalicza się do nich między innymi wypłatę pożyczki w ustalonym terminie, umożliwienie pożyczkobiorcy niezakłóconej spłaty pożyczki oraz wyznaczenie drogi reklamacyjnej zgodnie z prawem. Według prawa, niedozwolone opisy, które znajdują się w umowie nie są zobowiązujące. Dla takich przypadków przewidziana jest droga odwoławcza. W pierwszej kolejności, zastosowane muszą zostać środki polubowne. W tym celu, warto udać się do rzecznika praw konsumentów. Kolejny krok to zwrócenie się do Rzecznika Finansowego, który ma prawo wnieść o mediacje i pośredniczyć w nich. Ostatni etap stanowi powództwo cywilne.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *